Τουρισμός - Εξωστρέφεια

27 Οκτ 2022
27 Οκτ 2022

Διαβούλευση για τον DMMO

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νόμος 4875/2021, προτίθεται να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού (DMΜO).

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Κέντρο Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3  «Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τον Τουρισμό

Ο Πυλώνας «Τουρισμός – Εξωστρέφεια» της Νέα Μητροπολιτική Αττική περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων, στοχεύοντας σε μια «πολυσυνθετική ταξιδιωτική εμπειρία 365 μέρες το χρόνο». 

Διαβουλεύσεις

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

Η χωρική στρατηγική των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής θα βασιστεί σε μία δομημένη στρατηγική και θα επιτρέψει στην ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων παρέμβασης.

Διαβουλεύσεις

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Νήσων Αττικής

Για την περιοχή των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικού σχεδιασμού, που θα αντιμετωπίσει συνολικά τις προκλήσεις και τα θέματα της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας.

Διαβουλεύσεις

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μοναδικό στοιχείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένα υποδειγματικά ανθεκτικό εν λειτουργία έργο.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!