Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

30 Ιουν 2023

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

Μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών στον Δήμο Πετρούπολης.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Μελέτη Αστικής Παρέμβασης στη Βεργίνα

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών και υποστήριξης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου -εν λειτουργία- στην Ευρώπη αειφόρου έργου της αρχαιότητας.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

4 Απρ 2022

Φεστιβάλ Γάιας Αττικής 2023

Ένας νέος θεσμός ξεκινάει στην Περιφέρεια Αττικής τον Σεπτέμβριο.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

4 Απρ 2022

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

Υλοποίηση του Υποέργου 5, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».