Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

14 Ιουν 2022

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5  «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών στον Δήμο Πετρούπολης.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Μελέτη Αστικής Παρέμβασης στη Βεργίνα

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών και υποστήριξης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

6 Μαϊ 2022

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου -εν λειτουργία- στην Ευρώπη αειφόρου έργου της αρχαιότητας.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

4 Μαϊ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ενός έργου πνοής για την Περιφέρεια Αττικής.

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Εκπαίδευση

4 Απρ 2022

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού 

Υλοποίηση του Υποέργου 5 , «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».