Διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναπόσπαστο στοιχείο για τη ολοκληρωμένη μελέτη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής είναι η δημόσια διαβούλευση καθώς και η τοποθέτηση της κοινωνίας των πολιτών.

Στη διαβούλευση προσκαλούνται οι σχετικοί φορείς, επαγγελματίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιστημονικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών να υποβάλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες, εν συνεχεία, θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη της μελέτης για την εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας και του σχεδίου δράσης.

 • Η  Μελέτη

  Αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.  

  Διαβάστε περισσότερα για την Μελέτη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας εδώ.

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr. 


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - Επιχειρηματικότητα

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
9 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
16 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
12 Σεπ 2022
Status
ΦΟΡΕΑΣ
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.

0101
0101

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0101

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

0303
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

0404
0101

Διαβούλευση για τον DMMO

Νέα

26 Απρ 2022
26 Απρ 2022

Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών από το ΥΠΕΝ 

Αφορά σε μελέτες ωρίμανσης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους.

Νέα

30 Μαρ 2022
30 Μαρ 2022

Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Αττική.

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Νέα Προγραμματική Σύμβαση της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με τον Δήμο Πετρούπολης.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!