Διαβούλευση για τη χωρική στρατηγική των Νησιών της Περιφέρειας Αττικής


Για την περιοχή των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικού σχεδιασμού, που θα αντιμετωπίσει συνολικά τις προκλήσεις και τα θέματα της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας.

Η τελική διαμόρφωση της στρατηγικής της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, αποτελεί προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης με την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων (Δήμοι, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Επιμελητήρια, Τοπικοί Φορείς, Ενώσεις, Συνεταιρισμοί κ.λπ.), που γνωρίζουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες των περιοχών παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης προτάσεων για δράσεις και έργα, η Νέα Μητροπολιτική Αττική ενεργοποιεί τη διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.


 • Περιοχή Παρέμβασης

  Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τα νησιά της Π.Ε. Αττικής και ειδικότερα το σύνολο της έκτασης των Δήμων: Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιμέρους χωρικών ενοτήτων που τη συγκροτούν είναι ο νησιωτικός τους χαρακτήρας. Οι επιμέρους χωρικές ενότητες των νησιών, αν και διαφέρουν ως προς τον αναπτυξιακό τους προσανατολισμό, διέπονται ωστόσο από κοινά στοιχεία, κυρίως ως προς το παραγωγικό και πολιτιστικό τους πρότυπο. Η ανάγκη ένταξης του συνόλου των νησιών της Π.Ε. Αττικής σε μια ενιαία ΟΧΕ σχετίζεται τόσο με την κοινή φυσιογνωμία τους (νησιώτικος χαρακτήρας), όσο και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και δρουν περιοριστικά στην αναπτυξιακή τους δυναμική. Στο πλαίσιο αυτό, η  προτεινόμενη ΟΧΕ θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως μια στρατηγική με στόχευση την ανάπτυξη του συνόλου της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας αλλά και επιμέρους παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές και αναπτυξιακές δυνατότητες του κάθε νησιού.   

 • Άξονες Σχεδιασμού

  Η στρατηγική εξειδίκευση κάθε περιοχής, προκύπτει όταν συνδυάζει κανείς τα δυνατά της σημεία (συγκριτικά πλεονεκτήματα) με τις ευκαιρίες ανάπτυξης που της παρουσιάζονται (και που σχετίζονται με τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις συγκυρίες, τη χρηματοδότηση, το θεσμικό πλαίσιο και το στρατηγικό πλαίσιο) έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα αυτά αντιμετωπίζοντας την ίδια στιγμή αδυναμίες και τυχόν απειλές.

  Μέσω της χωρικής εστίασης στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, αναμένεται η δημιουργία μίας κοινής, συνεκτικής στρατηγικής που θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τη δυναμική ταυτότητα κάθε νησιού και τα νησιά του συμπλέγματος ως ολότητα.  Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Νήσων Αττικής υλοποιείται για πρώτη φορά και είναι μία μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα των Νήσων Αττικής.

  Οι προτεινόμενες στρατηγικές προτεραιότητες είναι:

  1. Η αξιοποίηση της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης
  2. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των περιοχών
  3. Η ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός των Δήμων ως προορισμών
  4. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
  5. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος & η ανάπτυξη σχετικών υποδομών


  Ενδεικτικοί άξονες που θα μελετηθούν:

  • Η αστική ανάπλαση και η ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση της βιώσιμης φιλοξενίας
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ενίσχυση των χαρακτηριστικών «πράσινων νησιών»
  • Η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών και της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με τον Πειραιά
  • Η δημιουργία ελκυστικού τουριστικού «προϊόντος»
  • Η ενδυνάμωση των παραγωγικών συντελεστών
  • Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
  • Η αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος   
 • Πλαίσιο Διαμόρφωσης Συνεργασιών

  Στη διαβούλευση καλούνται όλοι οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι επιστημονικές οργανώσεις να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες εν συνεχεία θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη της μελέτης για την εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας και του σχεδίου δράσης. 

  Στη διαμόρφωση των προτάσεων της προτεινόμενης χωρικής στρατηγικής των νησιών, προβλέπεται να συμμετέχουν φορείς οι οποίοι έχουν άμεση συνάφεια με την περιοχή παρέμβασης και πλήρη γνώση ως προς τον προσδιορισμό προκλήσεων και αναγκών των περιοχών παρέμβασης, καθώς και οι ίδιοι οι κάτοικοι των νησιών αυτών. 

  Οι βασικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα και έχουν ήδη ενεργοποιηθεί είναι:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής
  • Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
  • Δήμος Αγκιστρίου
  • Δήμος Αίγινας
  • Δήμος Κυθήρων
  • Δήμος Πόρου
  • Δήμος Σαλαμίνας
  • Δήμος Σπετσών
  • Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων
  • Δήμος Ύδρας
    

  Παράλληλα τα σχετικά Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, Φορείς, Ενώσεις ενώ ως αποτέλεσμα των επιμέρους διαβουλεύσεων, ενδέχεται να προκύψουν και άλλοι φορείς που θα συνδράμουν στην ευρύτερα ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνόλου του έργου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η τοποθέτηση της κοινωνίας των πολιτών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους κάθε τοπική πρωτοβουλία. 

 • Λήψη ενημερωτικών αρχείων

  Διατίθενται για λήψη τα παρακάτω αρχεία ενημέρωσης για την στρατηγική και την πορεία των μελετών για την χωρική στρατηγική ανάπτυξη Νήσων Αττικής. 

   

  Σχεδιο_Διαβούλευσης_ΟΧΕ_Νήσων.pdf

  Download
   
   

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr. 


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - OXE Nήσων

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Ενότητα 1 | Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα της Αττικής & Προτάσεις Παρεμβάσεων
  Ενότητα 2 | Αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής της ΟΧΕ για τους νησιωτικούς χώρους παρέμβασης και του Οράματος

  Όραμα της Στρατηγικής ΟΧΕ:

  «Η ανάδειξη των Νησιών της Αττικής σε βιώσιμα φιλόξενα νησιά, μέσα από την ολιστική κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξή τους, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που έχει στο επίκεντρο τη νησιωτικότητα και τον ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο των νησιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε κλάδους αιχμής»

  Η υλοποίηση των προαναφερθέντων επιχειρείται μέσω της ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης Στρατηγικής γύρω από 4 Κατευθυντήριες Αρχές. Πώς τις βαθμολογείτε / ιεραρχείτε; (1: διαφωνώ πολύ & 5: συμφωνώ πολύ)

  Κατευθυντήριες Αρχές
  Ενότητα 3η | Αξιολόγηση / ιεράρχηση Ειδικών Στόχων των Αξόνων της Στρατηγικής ΟΧΕ

  Ο κάθε Άξονας Προτεραιότητας όπως διαμορφώνεται περιλαμβάνει ενδεικτικούς Ειδικούς Στόχους και Κατηγορίες / τύπους Δράσεων. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπός τους στην επίτευξη του οράματος της Στρατηγικής ΟΧΕ; (1: διαφωνώ πολύ & 5: συμφωνώ πολύ)

  Διαμόρφωση και ανάπτυξη του συνολικού χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων για τα νησιά της Αττικής

  Παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με επίκεντρο τη βιώσιμη φιλοξενία, την πρωτογενή παραγωγή και τους τομείς της γαλάζιας και πράσινης οικονομίας

  Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά της Αττικής, προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπιση αποκλεισμών και ανισοτήτων

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
9 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
16 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
12 Σεπ 2022
Status
ΦΟΡΕΑΣ
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.

0101
0101

Διαβούλευση για το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας

0202
0101

Διαβούλευση για τον Τουρισμό

0303
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

0404
0101

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Blog

21 Απρ 2022
21 Απρ 2022

Μικρές εξορμήσεις στην Αίγινα 

Έξι λόγοι που κάνουν την Αίγινα ένα δημοφιλή προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις στα γαλάζια νερά του Αργοσαρωνικού.

Νέα

4 Απρ 2022
4 Απρ 2022

Συνάντηση Συνεργασίας με Δήμους Νήσων Αττικής

Σκοπός της συζήτησης ήταν η εξέλιξη της πορείας προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων Χωρικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Νήσων Αττικής, με τη συνεργασία όλων των φορέων. 

Blog

21 Μαρ 2022
21 Μαρ 2022

Ύδρα | Ένδοξη & Αρχοντική 

Ας γνωρίσουμε ένα από τα εμβληματικότερα νησιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!