Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Έλεγχος και μελέτη επεμβάσεων στις γέφυρες Περιφέρειας Αττικής» 


Διενέργεια βασικών επιθεωρήσεων των 108 γεφυρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής. 


Αντικείμενο της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από την «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, είναι η βασική επιθεώρηση των γεφυρών και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων καταγραφής των τυχόν βλαβών.

Οι εν λόγω γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους με τις παλιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί στην δεκαετία του 1960. Το συνολικό πλήθος των προς βασική επιθεώρηση, τεχνικών έργων είναι 107, όπου περιλαμβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Εθνική Οδός.

Η εν λόγω επιθεώρηση αφορά τους εξής τομείς:

  • Εντοπισμό ενδεχόμενων αλλοιώσεων και φθορών
  • Επισήμανση των στοιχείων  που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια των χρηστών της γέφυρας ή και των διερχόμενων κάτω από τη γέφυρα
  • Καταγραφή των διαπιστώσεων και των ευρήματα της επιθεώρησης στην  Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας
  • Προτάσεις ενεργειών
  • Πρόταση λήψης άμεσων μέτρων, εφόσον αυτό απαιτείται από τα ευρήματα της επιθεώρησης

Από τη συγκεκριμένη επιθεώρηση θα προκύψουν προτάσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, και θα εκτιμηθεί το ύψος του προϋπολογισμού των οριστικών μελετών και των έργων συντήρησης/αποκατάστασης, που θα προκύψει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Μαϊ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
7 μήνες
Πρoγραμμα
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής
SHARE

0101
0101

Μελέτη Για Το Δήμο Σπετσών

0202
0101

Μελέτη για τη Γέφυρα Βρυούλων 

0303
0101

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

0404
0101

Δήμος Χαλανδρίου | Αστική Ανάπλαση 

Νέα

17 Μαρ 2023
17 Μαρ 2023

Στη τελική ευθεία ο Παραλιακός Οδικός Άξονας Ωρωπού – Μαραθώνα  

Ένα εμβληματικό έργο ανάκαμψης & αναβάθμισης της Βορειοανατολικής Αττικής.

Νέα

3 Μαρ 2023
3 Μαρ 2023

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Νέα Προγραμματική Σύμβαση της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με τον Δήμο Πετρούπολης.

Νέα

8 Φεβ 2022
8 Φεβ 2022

Δύο Νέες Προγραμματικές Συμβάσεις για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας

Η Περιφέρεια Αττικής και η Νέα Μητροπολιτική Αττική προχωρούν δύο σημαντικές μελέτες για την επιθεώρηση και επισκευή Γεφυρών εντός των ορίων της Αττικής.