Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής

 

7 Ιουλ 2023
7 Ιουλ 2023

Ενεργειακή Μετάβαση Νήσων Αττικής

Υλοποίηση του Υποέργου 12, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής». 

Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής

 

5 Ιουλ 2023
5 Ιουλ 2023

Κλιματική Ανθεκτικότητα Περιφέρειας Αττικής 

Υλοποίηση του Υποέργου 11, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής». 

Άνθρωπος - Κοινωνική πολιτική

30 Ιουν 2023
30 Ιουν 2023

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

Μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής.

Ψηφιακή εποχή

20 Ιουν 2023
20 Ιουν 2023

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

Προώθηση της ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

21 Μαϊ 2023
21 Μαϊ 2023

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

Υλοποίηση του Υποέργου 8, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης προτάσεων στρατηγικής και παρεμβάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής».

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

8 Μαϊ 2023
8 Μαϊ 2023

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

Υλοποίηση του Υποέργου 9, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και την προώθηση μίας ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης για την Αττική».

Νέα

5 Μαϊ 2023
5 Μαϊ 2023

Ολοκληρώθηκε το Α’ μέρος της Μελέτης Έργων Αποχέτευσης Όμβριων Δ.Ε. Ερυθρών

Με τον εντοπισμό των ρεμάτων και την υποβολή προτάσεων των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!