Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη «Επισκευή Γέφυρας Α/Δ οδού Βρυούλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων – Νέας Φιλαδέλφειας»


Η Περιφέρεια Αττικής συμπράττει με τη Νέα Μητροπολιτική Αττική και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για την εκπόνηση της μελέτης για την Γέφυρα Βρυούλων.


Η γέφυρα Βρυούλων ευρίσκεται επί της Εθνική Οδού και εξυπηρετεί τη διάβαση της κυκλοφορίας της οδού Βρυούλων πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Ν. Φιλαδέλφειας.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως προτεραιότητα την εκτέλεση έργων θωράκισης των δήμων της γεωγραφικής της αρμοδιότητας από τις δυσμενείς  συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και την εν γένει βελτίωση των υποδομών της, συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό της Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση της μελέτης επισκευής της γέφυρας Βρυούλων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση των απαιτούμενων ερευνών και μελετών του έργου.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Αναζήτηση αρχικής μελέτης και κατασκευαστικών σχεδίων
  • Αναζήτηση προηγούμενων επεμβάσεων και αναφορών συμπεριφοράς υπό συνθήκες εκτάκτων γεγονότων (σεισμός - πυρκαγιά)
  • Οργάνωση και διενέργεια επιθεώρησης από κοντινή απόσταση και τοπογραφικής αποτύπωσης με χρήση αυτοκινούμενου ανυψωτικού μηχανήματος και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων αποτυπώσεως
  • Σύνταξη και διενέργεια προγράμματος επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων
  • Αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων
  • Καθορισμός περιεχομένου για τις απαιτούμενες επεμβάσεις
  • Σύνταξη μελέτης επισκευής ή και ενισχύσεως με βάση των ανωτέρω αξιολογήσεων
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπρατήσεως

Οι μελέτες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ωρίμανσης του έργου της συντήρησης και επισκευής της γέφυρας Βρυούλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Μαϊ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Πρoγραμμα
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής

0101
0101

Μελέτη Επεμβάσεων - Γέφυρες Αττικής

0202
0101

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

0303
0101

Δήμος Χαλανδρίου | Αστική Ανάπλαση

0404
0101

Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Νέα Προγραμματική Σύμβαση της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με τον Δήμο Πετρούπολης.

Νέα

8 Φεβ 2022
8 Φεβ 2022

Δύο Νέες Προγραμματικές Συμβάσεις για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας

Η Περιφέρεια Αττικής και η Νέα Μητροπολιτική Αττική προχωρούν δύο σημαντικές μελέτες για την επιθεώρηση και επισκευή Γεφυρών εντός των ορίων της Αττικής.

Νέα

4 Φεβ 2022
4 Φεβ 2022

Νέα Συνεργασία για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με τον Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στη σύνταξη και ωρίμανση μελετών για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ».

Νέα

31 Ιαν 2022
31 Ιαν 2022

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Mοσχάτου-Ταύρου

Η παρούσα συνεργασία αφορά στη συμβουλευτική, υλική και τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει η Νέα Μητροπολιτική Αττική στις Υπηρεσίες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.