Προγραμματική σύμβαση για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας»


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών στον Δήμο Πετρούπολης.


Το Θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί υπερτοπικό πόλο έλξης για τους κατοίκους όλης της Αττικής, φιλοξενώντας φεστιβάλ με σημαντικές μουσικές, θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για ένα ανοικτό θέατρο εγκατεστημένο σε ανενεργό λατομείο. Η λειτουργία του ως θέατρο με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Σκοπός του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας» είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πέτρας και η περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση. Για να υλοποιηθούν τα ανωτέρω, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» έχει αναλάβει την εκπόνηση  των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών και την υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κι ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας των βραχωδών πρανών.
 • Ανάπλαση του χώρου που περιβάλλει το Θέατρο Πέτρας, και των τμημάτων του φυσικού ανάγλυφου που περιβάλλουν την περιοχή.
 • Ανακατασκευή των υφιστάμενων παλιών εγκαταστάσεων του ευρύτερου χώρου.
 • Πλήρη ανακατασκευή του μεταλλικού θεάτρου.
 • Μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου του Θεάτρου Πέτρας και αναδιαμόρφωση των χώρων που υφίστανται.
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
 • Επεμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
 • Εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις στα υφιστάμενα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Φωτοτεχνική μελέτη για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του θεάτρου.
 • Υδραυλική μελέτη για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του πρασίνου που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο.
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλη την παρέμβαση.
 • Μελέτες που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας του Θεάτρου Πέτρας.

Η λειτουργία του λατομείου ως Θέατρο Πέτρας με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για την Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Μαϊ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 μήνες
Πρoγραμμα
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου

0101
0101

Μελέτη Επεμβάσεων - Γέφυρες Αττικής

0202
0101

Μελέτη Αστικής Παρέμβασης στη Βεργίνα

0303
0101

Δήμος Χαλανδρίου | Αστική Ανάπλαση

0404
0101

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Blog

11 Απρ 2022
11 Απρ 2022

Ένα λατομείο μεταμορφώνεται σε χώρο τέχνης

Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Θέατρο Πέτρας αποτελεί σημείο αναφοράς στη Δυτική Αττική. 

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Νέα Προγραμματική Σύμβαση της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με τον Δήμο Πετρούπολης.

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

21 Δεκ 2021
21 Δεκ 2021

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Χαλανδρίου  

Για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».