Οικοδομώντας τις Μητροπολιτικές Περιοχές του μέλλοντος Οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις, οι πληθυσμιακές ροές, τα περιβαλλοντικά και κλιματικά φαινόμενα, οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, οι κοινωνικές συγκρούσεις και η τρομοκρατία είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πόλεις. Ως απόρροια αυτών, οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής αστάθειας, μεταξύ άλλων.

Ενώ πολλές πόλεις έχουν εκτεθεί ταυτόχρονα σε συνδυασμούς αυτών των απειλών με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν καμία δεν έχει εγκαταλειφθεί στην πρόσφατη ιστορία. Ενώ αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι πόλεις μπορούν να αντιμετωπίσουν καλά τους κραδασμούς, η ανάκαμψη είναι συχνά χρονοβόρα, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους ή και αλλοιώνοντας την κοινωνική τους δομή.  Εν αντιθέσει, μια ανθεκτική πόλη είναι σε θέση να διατηρήσει μια συνέχεια υπηρεσιών και λειτουργιών καθ' όλη τη διάρκεια οποιουδήποτε σοκ ή άγχους, προστατεύοντας και βελτιώνοντας τις ζωές των ανθρώπων, σχεδιάζοντας και ενεργώντας για να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί σε όλους τους κινδύνους.

Όπως έχει τονίσει ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης «είναι προτεραιότητά μας οι ανθεκτικές και σύγχρονες πόλεις».

Η προαγωγή της Ανθεκτικότητας στις Μητροπολιτικές Περιοχές είναι βασικό ζητούμενο στον σχεδιασμό των πόλεων του μέλλοντος και συνδέεται άμεσα με την έρευνα και την εφαρμογή της γύρω από το αντικείμενο της ανθεκτικότητας (resilience), μιας έννοιας πολυδιάστατης και πολυεπίπεδης που αφορά στην ικανότητα μιας οντότητας (όπως μιας πόλης ή μιας Περιφέρειας) να κατανοεί τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής - περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες, να προνοεί και να προετοιμάζεται για αυτές και να τις διαχειρίζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Είναι επιβεβλημένη η προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας γύρω από την ανθεκτικότητα σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής και λύσεων σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και λοιπές προκλήσεις.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των δεδομένων επιδιώκεται:

  • Η κατανόηση της πολυδιάστατης έννοιας της ανθεκτικότητας και τη σημασία της για τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας και για τη βελτίωση της καθημερινότητας.
  • Η χαρτογράφηση των διαφορετικών προκλήσεων και πιέσεων που ασκούνται στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές, με ειδική έμφαση στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Η κινητοποίηση των επιστημόνων και ερευνητών, των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την προαγωγή και προώθηση της ανθεκτικότητας ως βασικής αρχής οργάνωσης της παραγωγικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
  • Η κατάρτιση Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Περιφέρειας Αττικής με χρονικό ορίζοντα το 2030 και η χάραξη σχετικών πολιτικών, δράσεων και παρεμβάσεων οριζόντια σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της. 
  • Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και εργαζομένων, καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, για την ανάπτυξη λύσεων ανθεκτικότητας σε διαφορετικά επίπεδα και πεδία.

Η προαγωγή της ανθεκτικότητας στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές συνδέεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΕΣΑΑ), το Εθνικό (ΕΠΑ) και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), και το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
23 Ιουν 2022
SHARE

Blog

24 Ιουν 2022
24 Ιουν 2022

Προστατευόμενες Περιοχές στα Νησιά της Αττικής

Οι περιοχές αυτές, συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των Νήσων της Αττικής.

#DMO

Blog

20 Μαϊ 2022
20 Μαϊ 2022

Γνωρίζουμε το Πεδίον του Άρεως

Ένα μοναδικό μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Αθήνας.

Blog

9 Μαϊ 2022
9 Μαϊ 2022

Σπέτσες, το νησί των αρωμάτων

Ταξιδεύουμε στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής.

Blog

21 Απρ 2022
21 Απρ 2022

Μικρές εξορμήσεις στην Αίγινα 

Έξι λόγοι που κάνουν την Αίγινα ένα δημοφιλή προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις στα γαλάζια νερά του Αργοσαρωνικού.

Blog

11 Απρ 2022
11 Απρ 2022

Ένα λατομείο μεταμορφώνεται σε χώρο τέχνης

Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Θέατρο Πέτρας αποτελεί σημείο αναφοράς στη Δυτική Αττική. 

Blog

21 Μαρ 2022
21 Μαρ 2022

Ύδρα | Ένδοξη & Αρχοντική 

Ας γνωρίσουμε ένα από τα εμβληματικότερα νησιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Blog

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Ένα τεχνικό επίτευγμα της Αρχαίας Αθήνας

Όσα δεν γνωρίζουμε για ένα υποδειγματικά ανθεκτικό έργο, που συνεχίζει να λειτουργεί 1880 χρόνια μετά την κατασκευή του.

Blog

4 Μαρ 2022
4 Μαρ 2022

Βέροια | Ένας «τόπος που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία»

Με αφορμή την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμο Βέροιας γνωρίζουμε ένα τόπο που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!