Άνθρωπος - Κοινωνική πολιτική

9 Σεπ 2022

Κατασκηνώσεις Ι.Μ. Νίκαιας 

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών στον Δήμο Πετρούπολης.