Άνθρωπος - Κοινωνική πολιτική

30 Ιουν 2023

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

Μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής.

Άνθρωπος - Κοινωνική πολιτική

9 Σεπ 2022

Κατασκηνώσεις Ι.Μ. Νίκαιας

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής και την Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας για τη μελέτη βελτίωσης των υποδομών και την επαναλειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας.