Ψηφιακή εποχή

20 Ιουν 2023

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

Προώθηση της ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

Ψηφιακή εποχή

26 Απρ 2023

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης & λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Περιφέρεια Αττικής.