Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

21 Μαϊ 2023

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

Υλοποίηση του Υποέργου 8, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης προτάσεων στρατηγικής και παρεμβάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Κέντρο Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3  «Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέα Μητροπολιτική Αττική. 

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

8 Απρ 2022

Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Υλοποίηση του Υποέργου 4, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

6 Απρ 2022

Expo 2020 Dubai

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη της «Νέα Μητροπολιτική Αττική A.E.». 

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

5 Απρ 2022

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

Υλοποίηση του Υποέργου 3 , «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

4 Απρ 2022

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

Υλοποίηση του Υποέργου 5, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».