Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5  «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

8 Απρ 2022

Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Υλοποίηση του Υποέργου 4, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

6 Απρ 2022

Η Περιφέρεια Αττικής στην Expo 
2020
Dubai

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη της «Νέα Μητροπολιτική Αττική».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

5 Απρ 2022

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

Υλοποίηση του Υποέργου 3 , «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια».

Επιχειρηματικότητα - Επενδύσεις

4 Απρ 2022

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού 

Υλοποίηση του Υποέργου 5 , «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».