Μελέτη για τη Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολεία


Υλοποίηση του Υποέργου 10, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης & ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων σε σχολικό περιβάλλον.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναφορικά με τη διαμόρφωση, παραμετροποίηση και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος/δράσης επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με την ετοιμότητα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων σε σχολικό περιβάλλον.


Στόχος της μελέτης είναι η προετοιμασία και η ευαισθητοποίηση ώστε να μειωθούν κάθε είδους επιπτώσεις από κινδύνους καταστροφών και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, λόγω της ευαισθησίας του, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Το έργο περιλαμβάνει συνδυασμένες δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, όπως η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, ο σχεδιασμός πρότυπων ασκήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών κ.α. Τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση πρότασης, μέσω των συμπερασμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, με σκοπό την υλοποίηση ενημερωτικού προγράμματος στο σύνολο δυνητικά, των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

Η Πράξη «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο έτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
30 Ιουν 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Ενεργειακή Μετάβαση Νήσων Αττικής

0202
0101

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

0303
0101

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

0404
0101

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

Νέα

31 Ιουλ 2023
31 Ιουλ 2023

Φεστιβάλ Γαίας – Ένας νέος, σύγχρονος και διαδραστικός θεσμός έρχεται στην Αττική

Tο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια, έρχεται να οικοδομήσει ένα ουσιαστικό «πεδίο συνάντησης» μεταξύ της Αττικής γης και των προϊόντων της.

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.