Τουρισμός - Εξωστρέφεια

27 Οκτ 2022

Διαβούλευση για τον DMMO


Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μοναδικό στοιχείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένα υποδειγματικά ανθεκτικό εν λειτουργία έργο.

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

14 Ιουν 2022

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

3 Μαϊ 2022

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Αττικής και τους εμπλεκόμενους φορείς προετοιμάζει την υποβολή πρότασης ΟΧΕ Νήσων Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

3 Μαϊ 2022

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

6 Απρ 2022

Η Περιφέρεια Αττικής στην Expo 
2020
Dubai

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη της «Νέα Μητροπολιτική Αττική».

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

6 Απρ 2022

Οργανισμός Διαχείρησης Προορισμού 

Υλοποίηση του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής».