Τουρισμός - Εξωστρέφεια

8 Μαϊ 2023

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

Υλοποίηση του Υποέργου 9, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και την προώθηση μίας ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης για την Αττική».

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

27 Οκτ 2022

Διαβούλευση για τον DMMO

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νόμος 4875/2021, προτίθεται να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού (DMΜO).

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

14 Ιουν 2022

Τριλογιά Αττικής

Ένα καινοτομό project αναβίωσης της ιστορικής ενότητας του τριπόλου Αθήνα - Ελευσίνα - Λαύριο, και η ανάδειξη της αρχαίας Αττικής και του ενιαίου χώρου της, σε ένα ελκυστικό νέο τουριστικό προϊόν. 

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τον Τουρισμό

Ο Πυλώνας «Τουρισμός – Εξωστρέφεια» της Νέα Μητροπολιτική Αττική περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων, στοχεύοντας σε μια «πολυσυνθετική ταξιδιωτική εμπειρία 365 μέρες το χρόνο». 

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

3 Μαϊ 2022

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Αττικής και τους εμπλεκόμενους φορείς προετοιμάζει την υποβολή πρότασης ΟΧΕ Νήσων Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

3 Μαϊ 2022

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέα Μητροπολιτική Αττική. 

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

6 Απρ 2022

Expo 2020 Dubai

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη της «Νέα Μητροπολιτική Αττική A.E.». 

Τουρισμός - Εξωστρέφεια

6 Απρ 2022

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

Υλοποίηση του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής».