Μελέτη Προώθησης της Ψηφιακής Μετάβασης της Περιφέρειας Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 7, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη προώθησης της ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430)


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ψηφιακής μετάβασης, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατάρτιση προτεινόμενης στρατηγικής ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινώντας από πλήρη διερεύνηση του υφιστάμενου επιπέδου ανάπτυξης των ψηφιακών υποδομών, διαδικασιών και υπηρεσιών και εντοπισμό παρεμβάσεων και έργων στην ίδια κατεύθυνση που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η μελέτη θα καταλήξει στην κατάρτιση της προτεινόμενης στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής και στον προσδιορισμό ενός οδικού χάρτη με τις αντίστοιχες δράσεις και το απαιτούμενο κόστος.

Σκοπός της μελέτης είναι να δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πλάνο δράσης για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Το πλάνο δράσης θα εμπεριέχει προτάσεις έργων και δράσεων, με αξιολόγηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους και των απαιτήσεων ανάπτυξης/εγκατάστασης, καθώς επίσης και το μεθοδολογικό πλάνο για την ανάπτυξη, την προσαρμογή και την ενσωμάτωσή τους στο προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας της Περιφέρειας.

Η Πράξη «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
20 Ιουν 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Κλιματική Ανθεκτικότητα Περιφέρειας Αττικής 

0202
0101

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

0303
0101

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

0404
0101

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.