Τριλογία Αττικής 


Η πολιτιστική διαδρομή Ελευσίνα - Αθήνα - Λαύριο
στην Αττική
.  


Ένα μεγάλο καινοτόμο έργο για την Αττική, με θετικό αντίκτυπο για το σύνολο της χώρας, σχεδιάζεται  από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων Αθηναίων, Ελευσίνας και Λαυρίου, και του Ιδιωτικού Τομέα και αφορά στην «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα - Αθήνα - Λαύριο».

Η κεντρική ιδέα της Τριλογίας της Αττικής είναι η αναβίωση της ιστορικής ενότητας του τριπόλου Αθήνα - Ελευσίνα - Λαύριο, και η ανάδειξη και προβολή της αρχαίας Αττικής και του ενιαίου χώρου της, σε ένα ελκυστικό, επώνυμο τουριστικό προϊόν. 

 • Λίγα λόγια για το αφήγημα

  Η Αθήνα και το μεγαλείο της στους αρχαίους χρόνους, ήταν η Τριλογία της: Η Ακρόπολη ήταν το διοικητικό, πολιτιστικό αλλά και εμπορικό κέντρο, επειδή είχε και τη σύνδεση με τα Μακρά Τείχη, με το λιμάνι του Πειραιά. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, η Ελευσίνα, η οποία κατά διαστήματα αποτελούσε ίσως το σημαντικότερο Ιερό του αρχαίου κόσμου. Ο αναπτυξιακός, οικονομικός πυλώνας, ήταν το Λαύριο, το οποίο φιλοξενούσε μια από τις δεσπόζουσες, αν όχι τη σημαντικότερη, επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως σε καινοτομία κι εναλλακτικότητα.

  Αυτό που λείπει από την Αττική, για να θεωρείται σημαντικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού, είναι η ικανοποιητική «σύνδεση» των πολιτιστικών πόρων. Με άλλα λόγια, η προσφορά ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων, που θα συνιστούν σημαντικές βιωματικές εμπειρίες. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου έργου λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας μία «πολιτιστική διαδρομή» που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με την Ελευσίνα και το Λαύριο, επιδιώκοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, συνεκτικά με την τοπική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλης της Αττικής. 

 • Οι Στόχοι της Στρατηγικής

  Κεντρική επιδίωξη και φιλοδοξία είναι να γίνει αντιληπτή η Αττική, ως ένας συνολικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού που συγκροτείται από ποικίλους πόλους ενδιαφέροντος. Η βασική στόχευση της Τριλογίας της Αττικής επικεντρώνεται, λοιπόν, σε δυο σημεία:

  • διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την περιφέρεια, συνδέοντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και την Ακρόπολη, με τα αρχαιολογικά αξιοθέατα της Ελευσίνας και του Λαυρίου,
  • επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών, με τον εμπλουτισμό των εμπειριών των επισκεπτών.


  Κάτω από τους γενικούς στόχους της γεωγραφικής διάχυσης και της χρονικής επιμήκυνσης της παραμονής των επισκεπτών, ο σχεδιασμός της Τριλογίας της Αττικής αποσκοπεί στους εξής στόχους:

  • δημιουργία επώνυμου τουριστικού προϊόντος,
  • διαμόρφωση τοπικών πολιτιστικών διαδρομών,
  • ανάδειξη τοπικής φυσιογνωμίας, σε συνδυασμό αρχαίου πολιτισμού και βιομηχανικής κληρονομιάς,
  • τοπική τουριστική ανάπτυξη.


  Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από την αρχή του ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν Πολιτιστικού Τουρισμού, και επομένως η οικοδόμησή του βασίζεται σε 4 διακριτά βήματα:

  1. εξασφάλιση των υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών),
  2. υλοποίηση του marketing plan και σχετικών ψηφιακών δράσεων,
  3. δημιουργία συστάδων για την συμμετοχή της επιχειρηματικότητας,
  4. δημιουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του προγράμματος.


Σκοπός του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027, ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των δράσεων για τη «Τριλογία της Αττικής», θα παίξει ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής ο οποίος συστάθηκε κατόπιν της απόφασης της 22η Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
14 Ιουν 2022
Status
Αναδοχος
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρoγραμμα
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027
SHARE

0101
0101

Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0101

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

0303
0101

Μητροπολιτικοί Χώροι Πρασίνου Αττικής

0404
0101

Διαβούλευση για τον Τουρισμό

Νέα

31 Ιουλ 2023
31 Ιουλ 2023

Φεστιβάλ Γαίας – Ένας νέος, σύγχρονος και διαδραστικός θεσμός έρχεται στην Αττική

Tο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια, έρχεται να οικοδομήσει ένα ουσιαστικό «πεδίο συνάντησης» μεταξύ της Αττικής γης και των προϊόντων της.

Νέα

8 Ιουν 2022
8 Ιουν 2022

Τηλεδιάσκεψη για τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού Αττικής

Η διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την ίδρυση DMO στην Αττική, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

3 Ιουν 2022
3 Ιουν 2022

Green Agenda

Το Πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής για το Περιβάλλον.

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

8 Δεκ 2021
8 Δεκ 2021

Συνεργασία με το Atlantic Council

Μία συνεργασία με κύριο γνώμονα την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας στην Αττική στο πλαίσιο του έργου του Αδριάνειου Υδραγωγείου.