Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

14 Ιουν 2022

Τριλογιά Αττικής

Ένα καινοτομό project αναβίωσης της ιστορικής ενότητας του τριπόλου Αθήνα - Ελευσίνα - Λαύριο, και η ανάδειξη της αρχαίας Αττικής και του ενιαίου χώρου της, σε ένα ελκυστικό νέο τουριστικό προϊόν. 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

4 Μαϊ 2022

Μητροπολιτικοί Χώροι Πρασίνου Αττικής

Πεδίον του Άρεως, Πάρκο Τρίτση, Αττικό Άλσος, τα κορυφαία πάρκα της Αττικής, θα αναβαθμίσουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

4 Μαϊ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ενός έργου πνοής για την Περιφέρεια Αττικής.

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Ένας αναπτυξιακός «μηχανισμός τοπικής κλίμακας», για «Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων των εδαφικών περιοχών και τοπικών πρωτοβουλιών».

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Αττικής και τους εμπλεκόμενους φορείς προετοιμάζει την υποβολή πρότασης ΟΧΕ Νήσων Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Μελέτη Μητροπολιτικών Πάρκων

Η ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου της Αττικής ως μέσο για την αναβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

3 Μαϊ 2022

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέα Μητροπολιτική Αττική. 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

6 Απρ 2022

Συνεργασία με το Atlantic Council

Με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου.