Χωρική Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής


Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Αττικής και τους εμπλεκόμενους φορείς προετοιμάζει την υποβολή πρότασης ΟΧΕ Νήσων Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο.


Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί προκαταρκτικές μελέτες με εξειδικευμένους μελετητές και επιστημονικούς συνεργάτες και συνεργάζεται με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και την καταγραφή προτεινόμενων κατευθυντήριων αξόνων στρατηγικής & δράσεων. Κατόπιν της έκδοσης σχετικών προσκλήσεων, η Νέα Μητροπολιτική Αττική θα υποβάλλει πρόταση για την ανάληψη του έργου ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός για τα νησιά της Αττικής εδώ, στο πλαίσιο της οποία θα προκύψει και η πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης.


 • Προκλήσεις και ευκαιριές για τα Νησιά της Ατιικής

  Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας, με γνώμονα το κοινό στοιχείο της «νησιωτικότητας», είναι μία εν δυνάμει ολιστική οντότητα χωρικού σχεδιασμού. Η ανάπτυξη ενός κοινού  στρατηγικού «εργαλείου», που θα εντάξει παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των νησιών της Αττικής, καθώς και ενέργειες αναβάθμισης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών, μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο μοχλό αναβάθμισης των νησιών του Αργοσαρωνικού.  

  Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής διαφοροποιούνται λόγω κλίμακας και αναγκών από τις αντίστοιχες του ηπειρωτικού τμήματος της Περιφέρειας Αττικής. Τα νησιά της Αττικής αποτελούν ένα γνήσιο εργαλείο στην αξιοποίηση των τουριστικών αρετών της Αττικής, με πολλά και ποικίλα πλεονεκτήματα που μεταξύ άλλων είναι:

  • η εγγύτητα με τον Πειραιά, τον βασικό λιμένα της Αττικής και κόμβο διεθνούς εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το κέντρο της Αθήνας, ως πυρήνα πολιτιστικής συγκέντρωσης του πληθυσμού
  • η φυσική ομορφιά και τα αξιοθέατα όλων των νησιών του συμπλέγματος με χαρακτηριστικά θεματικού τουρισμού


  Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όπως:

  • η περιορισμένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ τους ή/και με τον Πειραιά
  • οι ελλείψεις σε κρίσιμες μεταφορικές, περιβαλλοντικές, αστικές και λοιπές υποδομές
  • η σχετικά υψηλή ενεργειακή εξάρτηση
  • η δυσκολία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • η περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών.
 • Η ευκαιρία των «βιώσιμων φιλόξενων νησιών»

  Διεθνώς, ένα βασικό στοιχείο «ταυτότητας» για νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς όπως τα νησιά της Αττικής, είναι τα «βιώσιμα φιλόξενα νησιά». Τα νησιά αυτά προάγουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και φιλοξενία με ταυτόχρονη προσαρμογή του τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του παραγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

  Από τη στιγμή που ο χωρικός σχεδιασμός για τα Νησιά της Αττικής, στοχεύσει σε μία ενιαία και ολιστική στρατηγική, μέσα από την προαγωγή ενός κοινού προτύπου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία  του μοντέλου των «βιώσιμων φιλόξενων νησιών» της Περιφέρειας Αττικής, οι άξονες που θα  μελετηθούν (μεταξύ άλλων) είναι:

  • Η αστική ανάπλαση και η ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν την ενίσχυση της βιώσιμης φιλοξενίας.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα της φιλοξενίας και η ενίσχυση των χαρακτηριστικών «πράσινων νησιών».
  • Η προσαρμογή του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην συνθήκες βιώσιμης φιλοξενίας, με συνέργειες μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων.
  • Η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών και της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με τον Πειραιά.
  • Η δημιουργία ελκυστικού τουριστικού «προϊόντος».
 • Διαβούλευση

  Η τελική διαμόρφωση της στρατηγικής της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, αποτελεί προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης με την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων (Δήμοι, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Επιμελητήρια, Τοπικοί Φορείς, Ενώσεις, Συνεταιρισμοί κ.λπ.) που γνωρίζουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες των περιοχών παρέμβασης.

  Επιπλέον η τοποθέτηση της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι ιδιαιτέρως σημαντική, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση μίας παρόμοιας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ώστε να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. 

  Στη διαβούλευση προσκαλούνται όλοι οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες, εν συνεχεία, θα εξεταστούν για την  εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης.

  Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, καταθέστε τη γνώμη σας εδώ.


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», μέσω της χωρικής εστίασης στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, αναμένεται να δημιουργήσει μία κοινή, συνεκτική στρατηγική, που θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τη δυναμική ταυτότητα κάθε νησιού ξεχωριστά και όλα τα νησιά ως σύμπλεγμα.

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Νήσων Αττικής, που σχεδιάζεται, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία αναδιαμόρφωσης ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας των Νήσων Αττικής. Άξονες που θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων αφορούν:

 • στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με τον Πειραιά,
 • στην ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας,
 • στην ενδυνάμωση των παραγωγικών συντελεστών,
 • στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων,
 • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας,
 • στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού,
 • στην αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2022
Status
Αναδοχος
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρoγραμμα
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027

0101
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Νήσων Αττικής

0202
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

0303
0101

Μελέτη για τα νησιά της Αττικής

0404
0101

12 Στρατηγικές Μελέτες Εξειδίκευσης

Blog

21 Απρ 2022
21 Απρ 2022

Μικρές εξορμήσεις στην Αίγινα 

Έξι λόγοι που κάνουν την Αίγινα ένα δημοφιλή προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις στα γαλάζια νερά του Αργοσαρωνικού.

Νέα

4 Απρ 2022
4 Απρ 2022

Συνάντηση Συνεργασίας με Δήμους Νήσων Αττικής

Σκοπός της συζήτησης ήταν η εξέλιξη της πορείας προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων Χωρικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Νήσων Αττικής, με τη συνεργασία όλων των φορέων. 

Blog

21 Μαρ 2022
21 Μαρ 2022

Ύδρα | Ένδοξη & Αρχοντική 

Ας γνωρίσουμε ένα από τα εμβληματικότερα νησιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.