Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των Νήσων της Αττικής


Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.


Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2027), και ειδικότερα για τον Στόχο Πολιτικής 5, στον πυρήνα του σχεδιασμού για την Αττική βρίσκεται η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ, τους τομείς αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας, αλλά και τις συνέπειες της πανδημίας στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης στην Αττική, με κάλυψη των αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων. Ως εκ τούτου, μία από τις προτάσεις για θεματικές ΟΧΕ στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027, έχει να κάνει με την ανάπτυξη και διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, που περιλαμβάνει τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς και τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας και της ταυτότητας της Αττικής. Παρουσιάζει δε σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία της Περιφέρειας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η πρωτογενής παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Επιπροσθέτως, η Περιφερειακή Ενότητας Νήσων είχε μείνει εκτός χωρικού σχεδιασμού για το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.

Η μελέτη, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιμασία της ολοκληρωμένης πρότασης θα βασιστεί στους παρακάτω άξονες:

  • Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και κοινωνικό-οικονομική ανάλυση των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
  • Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε ζητήματα τοπικής οικονομίας, υποδομών, φυσικού, αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και καθημερινότητας και ποιότητας ζωής.
  • Ο προσδιορισμός περιοχών που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να εμφανίσουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική.
  • Ο εντοπισμός περιοχών με στοιχεία υποβάθμισης, δηλαδή με έντονα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
  • Η ανάλυση ειδικότερων ζητημάτων όπως η φέρουσα ικανότητα των νησιών, οι επιδράσεις των μετακινήσεων και του τουρισμού (π.χ. κρίσιμο θέμα επάρκειας υποδομών προκύπτει από τη σημαντική αυξομείωση του πληθυσμού στην Αίγινα τα Σαββατοκύριακα και τους καλοκαιρινούς μήνες), οι ενεργειακές και μεταφορικές ανάγκες κ.ο.κ.
  • Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση ανάδειξης, ανάπτυξης και διασύνδεσης των νησιών της Αττικής, και της δυνατότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ΟΧΕ.

Παράλληλα, η μελέτη έρχεται να καταγράψει δράσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της ΟΧΕ, να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, να καθορίσει τα στοιχεία που θα χρειαστούν στον μετασχηματισμό των νησιών, σε ενεργειακό, περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και τουριστικό επίπεδο.

Επίσης, η μελέτη θα καθορίσει τις συνέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2022
Status
Πρoγραμμα
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.

0101
0101

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

0202
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Νήσων Αττικής

0303
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

0404
0101

12 Στρατηγικές Μελέτες Εξειδίκευσης

Blog

21 Απρ 2022
21 Απρ 2022

Μικρές εξορμήσεις στην Αίγινα 

Έξι λόγοι που κάνουν την Αίγινα ένα δημοφιλή προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις στα γαλάζια νερά του Αργοσαρωνικού.

Νέα

4 Απρ 2022
4 Απρ 2022

Συνάντηση Συνεργασίας με Δήμους Νήσων Αττικής

Σκοπός της συζήτησης ήταν η εξέλιξη της πορείας προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων Χωρικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Νήσων Αττικής, με τη συνεργασία όλων των φορέων. 

Blog

21 Μαρ 2022
21 Μαρ 2022

Ύδρα | Ένδοξη & Αρχοντική 

Ας γνωρίσουμε ένα από τα εμβληματικότερα νησιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.