H Νέα Μητροπολιτική Αττική, μέλος της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»


Η EU Mission “Adaptation to Climate Change” έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκών περιφερειών και κοινοτήτων στην προσπάθειά τους να καταστούν ανθεκτικές ως προς την κλιματική αλλαγή έως το 2030.


Φίλο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» αποτελεί πλέον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» μετά την έγκριση της αίτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αποστολή «Mission for Adaptation to Climate Change», είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Horizon Europe”, με σκοπό την υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, μέτρων πολιτικής, νομοθετικών πρωτοβουλιών, κ.ά. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκών περιφερειών στην προσπάθειά τους να καταστούν ανθεκτικές ως προς την κλιματική αλλαγή έως το 2030 και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στο Κλίμα.

Σε συνεργασία με πολίτες, κοινότητες και περιφέρειες, η Αποστολή φιλοδοξεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά προετοιμασμένη, πιο ανθεκτική και δίκαιη Ευρώπη υιοθετώντας μία συστημική προσέγγιση στην εξέταση καίριων ζητημάτων που απασχολούν τις κοινότητες και σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως θέματα υποδομών, χρήσης γης και διατροφικής αλυσίδας, διαχείρισης νερού κ.α. και ενισχύοντας τομείς όπως η πρόσβαση στη γνώση, η ουσιαστική διαβούλευση και η αλλαγή συμπεριφοράς.

Επικεντρώνοντας τις δράσεις της στη μετασχηματιστική προσαρμογή, τη σφυρηλάτηση της ανθεκτικότητας και την πράσινη καινοτομία μέσω των επενδύσεων, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της δημιουργίας γνώσης, της διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, της βιώσιμης επιχειρηματικής καινοτομίας και των συνεργασιών εντός και μεταξύ περιφερειών και κοινοτήτων, η αποστολή έχει ως στόχο έως το 2030 να:

  1. Προετοιμάσει την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις κλιματικές προκλήσεις
  2. Επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα «κλιματικά ανθεκτικό» μέλλον
  3. Οικοδομήσει την «βαθιά ανθεκτικότητα» στην κλιματική αλλαγή, κλιμακώνοντας δραστικές λύσεις που να μπορούν να πυροδοτήσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους και παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών και τοπικών αρχών.

Οφέλη για τα Μέλη της Αποστολής

Με την υπογραφή του Χάρτη και των Αρχών της Αποστολής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, οι συμμετέχοντες θα είναι πλέον μέρος μιας κοινότητας πρακτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και έχουν πλέον την ευκαιρία να δικτυωθούν και να μοιραστούν εμπειρίες με άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές και κοινότητες σε θέματα κλιματικών προκλήσεων και βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης τους. Οι υπογράφοντες, αποκτούν επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας Υλοποίησης της Αποστολής, η οποία θα είναι λειτουργική στις αρχές του 2023, και θα περιλαμβάνει:

  • Πρόσβαση σε πληροφορίες και μεθόδους σχετικά με την εκτίμηση κλιματικών κινδύνων.
  • Πρόσβαση σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα. 
  • Υποστήριξη στη σύνδεση των παραπάνω αποτελεσμάτων των ερευνών με τοπικά σχέδια ή οδικούς χάρτες προσαρμογής.
  • Πρόσβαση σε εργαλεία, παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών.
  • Πληροφορίες σχετικά με δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης της προσαρμογής.

Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» | EU Missions

Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» (EU Missions) αποτελούν μία νέα, καινοτόμα στρατηγική προσέγγιση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) 2021-2027 που επιδιώκει να αναβαθμίσει το ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Άμεσος στόχος των Ευρωπαϊκών αποστολών είναι να προσφέρουν λύσεις που παράγουν απτά και μετρήσιμα οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες ως προς ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης. Μακροπρόθεσμα, επιδιώκουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιή, χωρίς αποκλεισμούς και «ανθεκτική» ήπειρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
10 Οκτ 2022
Status

0101
0101

Μελέτη για την Εθνική Οδό 91

0202
0101

Μελέτη για τον Δήμο Μαραθώνα

0303
0101

Κατασκηνώσεις Ι.Μ. Νίκαιας

0404
0101

Μελέτη Επεμβάσεων - Γέφυρες Αττικής

Νέα

29 Ιουλ 2022
29 Ιουλ 2022

Workshops της Περιφέρειας Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική συμμετέχει στις θεματικές συναντήσεις με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου».

Νέα

7 Ιουλ 2022
7 Ιουλ 2022

#2 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα του Workshop της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή προτάσεις παρεμβάσεων για μείωση των θερμοκρασιών.

Νέα

24 Ιουν 2022
24 Ιουν 2022

Προστατευόμενες Περιοχές στα Νησιά της Αττικής

Οι περιοχές αυτές, συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των Νήσων της Αττικής.

Νέα

3 Ιουν 2022
3 Ιουν 2022

Green Agenda

Το Πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής για το Περιβάλλον.