Στρατηγική Καινοτομίας Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 8, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης προτάσεων στρατηγικής και παρεμβάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει τη μελέτη και την εξειδίκευση των αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της Αγροτοδιατροφής στην Περιφέρεια Αττικής, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του σχετικού παραγωγικού, επιχειρηματικού και ερευνητικού δυναμικού στην Αττική και τη διατύπωση προτάσεων για στρατηγικές και παρεμβάσεις που δύναται να προωθηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας στον  Αγροδιατροφικό τομέα.

Κύρια ζητούμενα της μελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων στρατηγικής που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς,  η ιεράρχηση επιμέρους κατηγοριών προτεινόμενων δράσεων ώστε να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση μηχανισμού παρέμβασης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροτοδιατροφικού τομέα ενώ παράλληλα θα προσδιοριστούν οι επιμέρους οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Η διάρθρωση της μελέτης είναι:

Ι. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

ΙΙ. Αποτύπωση προκλήσεων, αναγκών, στρατηγικής και στόχων

ΙΙΙ. Διατύπωση και εξειδίκευση πρότασης μηχανισμού παρέμβασης

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
21 Μαϊ 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

0202
0101

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

0303
0101

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

0404
0101

Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.