Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας»


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών και υποστήριξης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.


Το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην Περιοχή της Βεργίνας», συνιστά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας η οποία θα προσδώσει ενιαία χαρακτηριστικά στο Αστικό Οδικό Δίκτυο, όσον αφορά στη μορφή και τα υλικά των Οδοστρωμάτων, τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του αστικού εξοπλισμού τους (έξυπνα παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, υποδομών infokiosk), τη χρήση κατάλληλου τύπου φωτιστικών σωμάτων και τη δενδροφύτευση κατάλληλου είδους φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή κλπ. Η υιοθέτηση ενιαίων χαρακτηριστικών θα βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, θα ακολουθήσει τη διεθνή τάση για διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 30km/h με ιδιαίτερο σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο.

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» έχει αναλάβει την εκπόνηση  των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, έως και την υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Μελέτη Κυκλοφοριακής θεώρησης του οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με χαρακτηριστικά ήπιας μετακίνησης (ταχύτητες <30 χλμ./ώρα.).
  • Συγκρότηση φακέλου κυκλοφοριακής μελέτης υποστήριξης της Σκοπιμότητας, Αρτιότητας και Συμβατότητας με κανονισμούς και προδιαγραφές του κυκλοφοριακού σχεδιασμού.
  • Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του προς μελέτη Οδικού Δικτύου, καθώς επίσης και των περιοχών που πρόκειται να μελετηθούν οι κυκλικοί κόμβοι.
  • Μελέτη Βιοκλιματικής Ανάπλασης του οδικού δικτύου και του απαιτούμενου Αστικού Εξοπλισμού καθώς και μελέτη γεωμετρικού και λειτουργικού σχεδιασμού του Αστικού Οδικού Δικτύου και των κυκλικών κόμβων.
  • Μελέτη Σήμανσης και Ασφάλισης Οδικού Δικτύου και κυκλικών κόμβων.
  • Μελέτη απορροής Ομβρίων υδάτων.
  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Φωτισμός, Δίκτυα, Έξυπνες Υποδομές, Αρδεύσεις πρασίνου κλπ.).
  • Φυτοτεχνική Μελέτη.
  • Εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης.

Από τη συγκεκριμένες μελέτες, θα προκύψει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας, η οποία θα προσδώσει ενιαία χαρακτηριστικά στο Αστικό Οδικό Δίκτυο, όσον αφορά στη μορφή και τα υλικά των οδοστρωμάτων, τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του αστικού εξοπλισμού τους.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό, ιστορικά, τόπο, εμβληματικό για τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος κατοικείται εδώ και αιώνες, με το οικιστικό απόθεμα πολλών εποχών να συνυπάρχει σε ένα αλληλένδετο πλέγμα.

Η παρέμβαση θα επιφέρει αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή, δεδομένου ότι η διαμόρφωση ανθρωποκεντρικού αστικού περιβάλλοντος, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη ποικίλων χρήσεων γης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες της περιοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Μαϊ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2,5 μήνες
Πρoγραμμα
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου

0101
0101

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

0202
0101

Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

0303
0101

Υλοποίηση Μελετών για το Δήμο Μοσχάτου

0404
0101

Δήμος Χαλανδρίου | Αστική Ανάπλαση

Νέα

26 Απρ 2022
26 Απρ 2022

Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών από το ΥΠΕΝ 

Αφορά σε μελέτες ωρίμανσης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

4 Φεβ 2022
4 Φεβ 2022

Νέα Συνεργασία για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με τον Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στη σύνταξη και ωρίμανση μελετών για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ».

Νέα

21 Δεκ 2021
21 Δεκ 2021

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Χαλανδρίου  

Για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».