Μελέτη Ποδηλατικής Διαδρομής επί της Ιεράς Οδού


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει μελέτη με τίτλο «Τεύχος Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικής υποδομής επί της Ιεράς Οδού».


Η ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα της πόλης απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενώ αποτελεί μία εύκολη λύση, που συμβάλει σημαντικά στην εκτόνωση κυκλοφοριακών προβλημάτων, στη μείωση της ρύπανσης, του θορύβου αλλά και του κόστους μετακίνησης για τους πολίτες της Αττικής.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τεύχος Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικής υποδομής επί της Ιεράς Οδού», σκοπός της οποίας είναι η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικών υποδομών κατά μήκος της Ιεράς Οδού, η οποία διατρέχει τους Δήμους Αθηναίων, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου και έχει ως αρχή τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς/ Παν. Τσαλδάρη και πέρας τη Λ. Αθηνών.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει:

  • την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και την εκπόνηση Υποστηρικτικών Μελετών, συμπεριλαμβανομένων της τοπογραφικής αποτύπωσης και της συλλογής κυκλοφοριακών στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης
  • και την υποβολή Πρότασης - Κατευθυντήριων Μελετών που περιλαμβάνουν Συγκοινωνιακή Μελέτη και Μελέτη Σήμανσης και Ασφάλισης, Υδραυλική μελέτη και Ηλεκτρολογική μελέτη.

Η πράξη θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο υλοποιούνται υποστηρικτικές μελέτες (ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση σε όλο το μήκος της Ιεράς οδού, συλλογή υφιστάμενων κυκλοφοριακών στοιχείων) ώστε να προταθεί η βέλτιστη κυκλοφοριακή πρόταση, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα υλοποιηθούν κατευθυντήριες μελέτες, με στόχο την τεκμηρίωση των κυκλοφοριακών προτάσεων επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων, την πρόταση των νέων απαιτούμενων έργων για τη συλλογή και απομάκρυνση όμβριων υδάτων και την πρόταση προβλεπόμενων ηλεκτρολογικών δικτύων και την επιλογή φωτιστικών.


Η πράξη «Τεύχος Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικών υποδομών επί της Ιεράς Οδού» υλοποιείται από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, με προϋπολογισμό 400.000€.


Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Έχει παρατηρηθεί, ότι στα κυριότερα προβλήματα των Ελληνικών αστικών κέντρων συγκαταλέγονται η έλλειψη χώρου, η αυξημένη και συχνά άναρχη κίνηση των αυτοκινήτων, η ρύπανση, ο θόρυβος και ο κορεσμός. Η χρήση του ποδηλάτου, ως μέσο καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και μεταφοράς προϊόντων, επιτυγχάνει πολλαπλούς στόχους, όπως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση του αστικού θορύβου και των ρύπων, τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος με όρους βιωσιμότητας.

Ωστόσο, το ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Βασικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η αντίληψη ότι το ποδήλατο δεν είναι ένα ασφαλές μεταφορικό μέσο. Οι ποδηλατικές υποδομές, και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλούς μετακίνησης για τους χρήστες οδηγώντας στην προώθησή του ως αστικό μέσο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαρ 2023
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12 μήνες
Πρoγραμμα
Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο

0101
0101

Έργα υποδομής στην περιοχή «Μάτι» της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

0202
0101

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Μυκόνου

0303
0101

Διαχείριση Φερτών Υλικών στη Δυτική Αττική

0404
0101

Μελέτη για το Δήμο Σπετσών

Νέα

15 Φεβ 2023
15 Φεβ 2023

Γαλάζια και Πράσινη Ζώνη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Ολοκληρώθηκε ο Οδηγός Μετριασμού Θερμότητας για το Αδριάνειο Υδραγωγείο από το Atlantic Council.

Νέα

16 Δεκ 2022
16 Δεκ 2022

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας».

Νέα

1 Δεκ 2022
1 Δεκ 2022

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για 108 Γέφυρες της Αττικής

Σημαντικά τα αποτελέσματα της μελέτης που προέκυψαν μετά την βασική επιθεώρηση 108 γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Νέα

1 Δεκ 2022
1 Δεκ 2022

Έγκριση σύστασης DMMO Περιφέρειας Αττικής 

Ελήφθη η απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τη σύσταση DMMO από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής.