Μελέτη για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού


Υλοποίηση του Υποέργου 5, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών και εξειδικευμένων μηχανισμών τόνωσης της δραστηριότητας του τομέα αυτού, μέσω της υλοποίησης Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • 1η Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη του τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής.
  • 2η Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας σύστασης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας. Περιγραφή του αντικειμένου του Κέντρου και της μεθοδολογίας λειτουργίας του.
  • 3η Κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής.
  • 4η Σχέδιο ανάπτυξης και προσαρμογής του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας στην προτεινόμενη τοποθεσία του Λυσσιατρείου.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, να χαρτογραφηθούν επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις που υλοποιούνται στην Αττική, είτε από την Περιφέρεια ή από άλλους φορείς, να εξειδικευτούν οι ειδικότεροι στόχοι και η στρατηγική για την ενίσχυση της Δημιουργικής Οικονομίας στην Αττική.

Παράλληλα, θα καταρτιστεί προκαταρτικό σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας, με ειδικότερη αναφορά στον λόγο δημιουργίας και τη φιλοσοφία του, τους στρατηγικούς του στόχους, τις δραστηριότητες που θα φιλοξενεί ή/και θα υποστηρίζει και τις υπηρεσίες που θα δύναται να παρέχει, τη διαρκή δικτύωση με λοιπούς φορείς και «συμμετέχοντες» στον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας, καθώς και τις οργανωτικές, λειτουργικές, επιχειρησιακές και χρηματοδοτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργίας στο χώρο του πρώην Λυσσιατρείου.  

Η διατύπωση του προκαταρκτικού σχεδίου ανάπτυξης του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας θα αφορά σε φυσική εγκατάσταση και προσαρμογή του στην προτεινόμενη τοποθεσία του Λυσσιατρείου. Στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας Εργασίας, θα ληφθούν υπόψη και τυχόν μελέτες και εργασίες αποκατάστασης ή/και αναδιαμόρφωσης του χώρου που έχουν ολοκληρωθεί ή/και βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
4 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0202
0101

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

0303
0101

Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας

0404
0101

Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Νέα

31 Ιουλ 2023
31 Ιουλ 2023

Φεστιβάλ Γαίας – Ένας νέος, σύγχρονος και διαδραστικός θεσμός έρχεται στην Αττική

Tο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια, έρχεται να οικοδομήσει ένα ουσιαστικό «πεδίο συνάντησης» μεταξύ της Αττικής γης και των προϊόντων της.

Blog

11 Απρ 2022
11 Απρ 2022

Ένα λατομείο μεταμορφώνεται σε χώρο τέχνης

Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Θέατρο Πέτρας αποτελεί σημείο αναφοράς στη Δυτική Αττική. 

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους.

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Νέα Προγραμματική Σύμβαση της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με τον Δήμο Πετρούπολης.

Νέα

9 Μαρ 2022
9 Μαρ 2022

Μελέτη για Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ξεκινάει μελέτη με στόχο την οργανωμένη και τεχνοκρατική παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο.